onsdag, februari 25, 2009

Läkaren som får stå till svars

GOOGLE AUTOMATIC TRANSLATION TO ENGLISH

Här är han. Den felbehandlande läkaren. Akta er för honom!

Jag pratade med min sjukgymnast/tränare. Utan att nämna något utom diagnosen som lyder ”benbildning” ansåg hon att de försöker mörka och att jag skulle anmäla till ansvarsnämnden. Ben växer inte utan att de blivit brutna. Om ett ben blivit brutet skall det inte utsättas för belastning i form av träning.

Inte undra på att jag har haft och har ont. Btw, jag blev hemskickad av denne man med recept på Panodil som smärtstillande. Rena parodin!

13 kommentarer:

Anonym sa...

Hej,

Jag tillskriver Dig med anledning av att jag fick ett telefonsamtal från Astrid Persson igår innehållande informationen att hon varit i kontakt med Dig, bl.a på denna hemsida.

Efter en genomläsning, så kan det konstateras att så också var fallet.

Det bör tilläggas att Astrid Persson blev avskedad från sin tjänst förra månaden, men tyvärr har inte IT avdelningen hunnit stänga av hennes tillgång vårt intranät. Det bör även nämnas att Astrid har en nära relation till mannen på bilden.

Vad som kan konstateras utifrån Din hemsida är att mannen på bilden härovan är anställd som ortopedläkare på vår akutavdelning. Det kan också konstateras att vederbörande innehar en tjänst som vaktmästare på vårt fastighetsförvaltningsbolag.

Han är uppsagd från sin vaktmästartjänst eftersom Astrid och Ochmars tillsammans har förfalskat hans ansökningshandlingar.

Bakgrunden är den att Ochmars har arbetat de senaste två åren, parallellt med sin ordinära vaktmästartjänst, på ortopedakuten här i Göteborg. Det har tyvärr skett ett allvarligt misstag av oss på personalavdelningen, eftersom det uppdagades i förra månaden att Ochmars saknar läkarexamen.

Vår utredning har visat att det varit Astrid Persson som hjälpt Ochmars att förfalska ansökningshandlingara.

Det bakomliggande skälet till varför personalavdelningen gjorde en grundläggande utredning i fallet, var för att ett flertal patienter hade klagat på lång väntetid innan man kom i åtnjutande av vård. Vissa av patienterna har även fått kallbrand vid felbehandling vid gipsomläggningar, samt att det skett ett onormalt stort uttag av smärtstillande medel den senaste året vid ortopedavdelningen.

Avslutningsvis har personalavdelningen gjort allt som står i vår makt för att skilja Ochmar från sin tjänst som Ortoped, men facket har anfört att det föreligger diskriminering eftersom Ochmar har en veterinär examen från sitt hemland som i mångt och mycket liknar den svenska läkarutbildningen. Ärendet komme därför att prövas av diskrimineringsombudsmannen och målet ligger i arbetsdomstolen.

Vi på personalavdelningen instämmer i den anförda kritiken, och uppmanar patienterna att söka sig till näraliggande sjukhus med ortopedverksamhet istället.


Gunnar Nylander
Personalchef

Sahlgrenska Universitetssjukhusets
Human Resources
Mölndal

Tel. 031-343 17 00

Anonym sa...

Jag tycker att det är väldigt dåligt av Dig Gunnar att gå ut här på sidan och berätta att jag fått sparken. Era påståenden om att jag skulle ha hjälpt min sambo att förfalska sina ansökningshandlingar har ni inga bevis för.

För detta skall jag dra till personalansvarsnämnden. Imorgon är det jag som skall gå till min advokat och begära upprättelse. Ni kan ju inte bara stänga av mitt Internet, för att jag tillrättavisat Wojtek här på denna sida. Han var ju mycket otrevlig mot min sambo när han undersöktes.

Han tom kallade honom för "invandrarblatte" för att Ochmar var snäll och tillmötesgående. Jag håller också med Ochmar i hans bedömning; att även om det föreligger en viss bentillväxt, så skall inte detta betyda att man inte kan belasta regionen ifråga. Det som krävs är att man utsätter det skadade området för hård träning i form av tunga lyft, eftersom skelettet då påbörjar läkeprocessen snabbare med brosktillväxt. In Resti Aquarie lefinos. Denna vetenskap är ju allmänt vedertagen i all ortopedkirurgi.

Vad sedan gäller Wojteks fall, så har jag i egenskap av leg. psykolog haft ingående samtal med honom, och utifrån min bedömning, så lider Wojtek av djupgående hypokondri vilket dessutom innefattar en "jag upplevelse" som bottnar i svår depression.

Jag delar Ochmars diagnos: Patienten skall träna hårt och samtidigt är tre-fyra Panodil i samband med denna träning. Panodilen har också en preventiv effekt på den hypokondri som patienten upplever, och det är vida känt att de ingående substanserna i Pandodil, även har en lindrande effekt på det rent perceptionella planet. Med andra ord; Ät en Panodil och må bra! Det var i vart fall vad Astra Zeneca sa till mig på sista läkarkonferensen i Haag.

Vad sedan beträffar min relation till Ochmar så hör det till saken, att även om vi har haft en relation, så skall inte detta läggas mig till last. Jag vet att det bottnar i den omständigheten att vi blev upptäckta i ett patientrum för att vi hade samlag en en av patientsängarna.

Man kan läsa överallt om hur människor har sexuella relationer på arbetet, utan att för den skull bli avskedade?

Detta är orättvist, vilket jag inte kommer att tolerera.


I tjänsten,

Astrid Persson
Leg. Psykolog & Docent i Ortopedkirurgi

Sahlgrenska Universitetssjukhusets
Ortopeden, Avd 13 Mölndal

ehja sa...

Herregud! Det är så långa kommentarer så man orkar inte ens läsa dem, än mindre kommentera.
Man måste ha lite att göra på nätterna om man orkar sitta i 2 timmar och skriva dessa hemskt långa "romaner" på Kolumnen.

Men.. hela din historia om axeln låter skum. Röntgade de inte alls första gången? Inte undra på att din ena axel var kortare än den andra, när det var brutet.
Har du hittat fotona på nätet eller var du på sjukhuset och spionerade på honom i bästa Janne Josefsson-stil?

mr. kolumnen sa...

Tja själv tycker jag att historien om Astrid och Ohmar är roande och är måhända sann! Det är inte osannolikt att Ohmar skilts från sin vaktmästartjänst som huvudsaklig sysselsättning och pysslar med lite läkarvikariat som bisyssla eftersom de skriker efter ortopeder på Mölndals sjukhus. Som framgår av underskriften är Ohmar inte ens ortoped utan i bästa fall allmänläkare. Det påstås ju från ledningens håll att han endast har en veterinärexamen vilket förefaller troligt då man med ledning av röntgenfoton tagna vid första undersökningen emellanåt kan ha svårt att skilja ett människoben från de kycklinglår Ohmar tidigare på kvällen förtärt. Det skall hursomhelst bli intressant att se vad ansvarsnämnden kommer fram till och framförallt om jag trots felbehandlingen blir frisk eller åtminstone blir av med smärtan även om jag inte återfår full rörlighet

mr. kolumnen sa...

… och ja fotona är äkta och egentagna, jag har ambitioner att någon gång få arbeta för ”uppdrag granskning”

Anonym sa...

Hej,

Vi har mottagit ett Fax från Gunnar Nylander som är personalchef på Sahlgrenska Universitetssjukhusets i Mölndal.

I faxet så uppges att Du fått felbehandling på Ortopediska avdelningen av en läkare som heter Ochmar. Det rätta namnet är Ohmar.

Med hänvisning till att vi inte kan ta upp anmälan om felbehandling förrän den skadelidande inkommit med en skrivelse, så avvaktar vi på Din begäran.

Det bör framhållas att Gunnar Nylander var väldigt påstridig om att ärendet skall prövas så snart som möjligt.

Det är i och för sig vida känt - även hos oss på HSAN - att Astrid Persson är Gunnar Nylanders före detta fru. Detta kan HSAN dock inte lägga som grund för en prövning.

Vi ber Dig därför att komma in med en fullständig skrivelse rörande de omständigheter som inträffat för en saklig bedömning av oss.

Redan nu kan vi dock meddela, att Ohmar varken är veterinär eller Ortoped. Av tidigare klagomål som inkommit till HSAN, så är det styrkt att Ohmars tidigare arbetat som biljetkontrollant i Stockholm, samt som spårvagnsförare i Göteborgs innerstad.

Vi ser väldigt allvarligt på det inträffade eftersom Ohmar använt sig av kvoteringsregeln när han söker arbete inom vården, under uppgivande.

"Skall jag inte ha jobbet bara för att jag är invandrarblatte, eller?"

Har Du ersättningskrav, skall Du gå in här: http://www.hsan.se/swe/ersatt.asp

Vem lyssnar när du inte är nöjd med vården?
DET GÖR VI PÅ HSAN !

Välkommen att kontakta oss.

Achmed Radarin

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Box 3539
103 69 Stockholm
Besöksadress: Teknologgatan 8 C, Stockholm
Expeditionstid: 9-12, 13-15
Tel:08-508 861 00
Fax: 08-508 861 90
E-post: hsan@hsan.se

Anonym sa...

SKICKAR TVÅ ORDSPRÅK TILL DE DYSLEKTIKER SOM BESÖKER DENNA SIDA.

"Lär som om du skulle leva för evigt. Lev som om du skulle dö i morgon." Mahatma Gandi.

"Den nyttigaste läxa livet lärt mig är att idioterna många gånger har rätt." - Winston Churchill

Anonym sa...

Vilken uppståendelse det har blivit bara för att Wojtek har stukat axeln?

H S A N
HOMO SEXUELLA ANALFABETERS NAKENFÖRENING

Inte kan man väl kontakta dom?

Anonym sa...

..hur kan en psykolog få uttala sig så om dig - har hon inte tysnadsplikt? Om hon spekulerar om att du har hypokondri - har hon då rätt att säga detta i en öppen kolumn?

Tarja

Anonym sa...

..har hon knullat i tjänsten,dessutom..Skandal att hon överhuvudtaget kan med att skriva det..Docent??

Anonym sa...

Hallå!!! Antingen har W författat denna underhållande korrespondens själv eller oxå är någon annan ansvarig utgivare.

Själv kan jag inte bestämma mig för vad som är roligast, "Gunnars", "Astrids" eller "Achmeds" inlägg eller de upprörda kommentarerna .... :-)

Snyggt formulerade brev i bästa byråkratiska stil!

Anonym sa...

Det är jag som gör anspråk på allt!

Ohmar jobbade under mig för två år sedan, men nu har han flyttat till vårt dotterbolag där han är ansvarig för tvätt och fönsterputsning.

Det hela började med att Anders, vår latrintekniker, berättade för mig att Ohmar under en fikapaus förklarat för Anders att han avsåg att överta min anställning som chefsvaktmästare. Anders har berättat för mig att det inte gick att jobba med Ohmar eftersom han skulle be varannan timme. Ibland kunde Ohmar stå på alla fyra och knäböja i riktning mot högre makter i Öst, utan hänsyn till att ambulansintaget ibland fick svårighet att föra fram de svårt skadade människorna till akutavdelningen.

Alla de klagomål som riktades mot fastighetsförvaltningen fick jag ta i egenskap av chef.

När jag sedan fick höra att han skulle förgifta mig ( Anders har jobbat hos oss i över 20 år) så var måttet rågat. I vår personalmatsal kunde jag se hur Ohmar smög omkring och vid ett tillfälle som kom jag på honom. Han sa "Oj fårlåt hemska mycke då jag råka spilla min kaffe på din maten".

Jag hade bara rest mig upp för att ta en salla, och hade hela tiden ögonen i riktning mot Ohmar pga. Anders tidigare varningar.

Det var också jag som kom på att Ohmar hade en relation med Astrid, men jag ville inte avslöja dem första, utan jag vände mig till Gunnar så att han inte skulle tro att jag ljög.

När Ohmar senare fick sluta hoss oss, så trodde jag inte mina öron då han ick tjänsten som Ortoped. Detta var innan Gunnar visste vad hans fru egentligen höll på med.

Detta måste vara omöjligt tänkte jag eftersom Ohmar visats sig helt oduglig för arbete överlag. Han hade tom berättat för Anders att han arbetat som biljettkontrolland i Stockholms tunnelbana, och det har aldrig varit något tal om någon läkarutbildning.

Jag vet bara vad han sa när han fick order om att jobba här på vår avdelning:

"Du kan jobba själv gubbejävel, försöka Du diskriminera mig och min religionen, eller?"

Han kunde även säga: "Tror Du att bara för jag är en invandrarbletten, jag göra Ditt skitjobbet, eller?"

Eftersom vår arbetsgivare tillämpar Mångfald på arbetsplatsen, så var det extra känsligt att säga ifrån. Jag var ju rädd om mitt jobb, men nu har saken tagit sådana proprtioner att tom helt oskyldga människor som Wojtek råkat illa ut.

Jag har ansett det vara min plikt att agera i detta fallet, och jag har fått med mig Gunnar i vart fall. Han förstår hur jag känt det under hela det år som Ohmar "jobbade" hos mig.

Det var nog droppen att se Ohmar stå och pumpa Astrid bakifrån i en patientsäng...

Hans-Sture Axelsson
Chefsvaktmästare

Sahlgrenska Universitetssjukhusets
Fastighetsförvaltnings Sjukhus och Ambulans AB

Anonym sa...

Hej,

Ja detta är ju faktiskt fruktansvärt. Skall man inte kunna gå till en läkare längre och inte vara säker på om vederbörande är biljetkontrollant på SL-spårtrafik, vaktmästare eller fönsterputsare?

Besök min sida Wojtek, så skall vi se om vi inte kan lösa detta på ett smidigt vis!

Du har min adress längst ner i detta meddelande.

Många hjärtliga kramar
Hanna

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/hanna/index.php