söndag, mars 18, 2012

Solidaritet och omtankeOlof Palme drevs av en övertygelse som få politiker idag besitter. Jag vill säga till alla att jag instämmer i varenda stavelse av ovanstående tal. Tyvärr är det idag så att de visionära idéerna är som bortblåsta. Socialdemokratin handlar inte längre om det den gjort. Istället är det pengar och makt som genomsyrar hela samhällsklimatet. Solidaritet och omtanke finns inte i vokabulären utan det handlar om egoism av mått vi tidigare inte har sett i Sverige.

fredag, mars 16, 2012