tisdag, april 06, 1999

Snacka går ju

En luftbro har nu öppnats för att evakuera Kosovoalbanerna och de första flyktingarna börjar nu att anlända b l a Norge.

I Sverige tiger (i vart fall i morse) politikerna om möjligheterna att ta emot flyktingar. I stället börjar media att prata om hur dålig beredskap vi har för sådana situationer. Och medan läget börjar att bli desperat för de närmare en halv miljon människor på flykt, väntar våra ministrar med att ge besked. Igår skickade Sverige i alla fall en konvoj med förnödenheter till de nödställda, men är det verkligen allt som vi kan åstakomma? Jag hoppas verkligen på bättring från makthavarnas sida.
Milosevic verkar nu trots allt att uppnå sitt syfte att rensa etniskt, d v s slänga ut alla kosovoalbaner. Han behöver inte ens göra det själv utan NATO gör det åt honom om än indirekt. Man intensifierar bombningarna och serberna hämnas kosovoalbanerna. Bombningarna motverkar alltså sitt syfte och, som jag tidigare skrev, Milosevic framstår som hjälte i det egna landet varmed hans makt stärks även om han försvagas militärt.

söndag, april 04, 1999

torsdag, april 01, 1999

Partikelförskjutning

Igår kväll blev jag hemsökt av personer som hade synpunkter på gårdagens artikel om Ladonien varmed de erbjöd sin hjälp.


De erbjöd att genom en partikelförskjutning i det visuella spektrat göra Ladonien osynligt för kommunalpamparna varmed hela rättsliga processen i detta ärende skulla vara avslutad. Mitt svar blev naturligtvis att jag måste ta kontakt med riksföreståndaren för Ladonien Lars Vilks, för att se om han är intresserad av en sådan lösning. Här lämnar samariterna mitt hem för nästa uppdrag

Det hade onekligen varit en mycket smidig lösning på problemet. Frågan är snarare om den inte är för spektakulär för att gå hem hos Ladonierna som ju också är berättigade till en existens. Partikelförskjutningen skulle ju för deras innebära att man böjde sig för överheten och det är ju aldrig en bra lösning. Jag anser i stället att man genom en gemensam dialog skall komma fram till en lösning som är bra för alla parter.