tisdag, april 06, 1999

Snacka går ju

En luftbro har nu öppnats för att evakuera Kosovoalbanerna och de första flyktingarna börjar nu att anlända b l a Norge.

I Sverige tiger (i vart fall i morse) politikerna om möjligheterna att ta emot flyktingar. I stället börjar media att prata om hur dålig beredskap vi har för sådana situationer. Och medan läget börjar att bli desperat för de närmare en halv miljon människor på flykt, väntar våra ministrar med att ge besked. Igår skickade Sverige i alla fall en konvoj med förnödenheter till de nödställda, men är det verkligen allt som vi kan åstakomma? Jag hoppas verkligen på bättring från makthavarnas sida.
Milosevic verkar nu trots allt att uppnå sitt syfte att rensa etniskt, d v s slänga ut alla kosovoalbaner. Han behöver inte ens göra det själv utan NATO gör det åt honom om än indirekt. Man intensifierar bombningarna och serberna hämnas kosovoalbanerna. Bombningarna motverkar alltså sitt syfte och, som jag tidigare skrev, Milosevic framstår som hjälte i det egna landet varmed hans makt stärks även om han försvagas militärt.

Inga kommentarer: