torsdag, april 01, 1999

Partikelförskjutning

Igår kväll blev jag hemsökt av personer som hade synpunkter på gårdagens artikel om Ladonien varmed de erbjöd sin hjälp.


De erbjöd att genom en partikelförskjutning i det visuella spektrat göra Ladonien osynligt för kommunalpamparna varmed hela rättsliga processen i detta ärende skulla vara avslutad. Mitt svar blev naturligtvis att jag måste ta kontakt med riksföreståndaren för Ladonien Lars Vilks, för att se om han är intresserad av en sådan lösning. Här lämnar samariterna mitt hem för nästa uppdrag

Det hade onekligen varit en mycket smidig lösning på problemet. Frågan är snarare om den inte är för spektakulär för att gå hem hos Ladonierna som ju också är berättigade till en existens. Partikelförskjutningen skulle ju för deras innebära att man böjde sig för överheten och det är ju aldrig en bra lösning. Jag anser i stället att man genom en gemensam dialog skall komma fram till en lösning som är bra för alla parter.

Inga kommentarer: