onsdag, mars 31, 1999

Nimis i Ladonien och den segdragna rättsliga processen


Detta är Nimis, en skulptur gjord av drivved från havet. Verket påbörjades 1980 av den självlärde konstnären Lars Vilks.

Till sitt yttre ter sig Nimis som en svagt strukturerad, ja nästan en komponerad brädhög som är 150 meter lång och 15 meter bred. Lars Vilks är här riksföreståndare för landet Ladonien, d v s marken kring Nimis som han har utropat till en suverän stat. Vid den officiella invigningen av landet på ett galleri i Stockholm 1992, förevisades landets pass, sedlar, frimärken, karta och vapen, samtidigt som man öppnade de diplomatiska förbindelserna och demonstrerade landets digitala territorium, det "virtuella rummet". Medborgare i Ladonien kan man bli genom att ansöka om medborgarskap, varvid man registreras och får ett pass. Adligt medborgarskap kostar en liten slant och landet skall också snart välja sin konstitution och ett parlament. Man skall på nätet också bygga ett riddarhus för de adliga medborgarna samt trycka frimärken och även starta en reguljär postgång. Vidare skall det bli möjligt att mantalsskriva sig i den nya staten.

Nu är det INTE själva Nimis eller landet Ladonien som utgör "dagens idioti". Nej, det är istället det faktum att konstverket under mer än femton år har varit föremål för rättslig prövning. Nimis är nämligen uppfört utan byggnadstillstånd. Kommunen är inte glad över "bråten" och Vilks har dömts till böter flera gånger. Enligt naturvårdslagens formuleringar är det, förklarade tingsrätten, inte fråga om ett konstverk utan en byggd "anläggning" och måste därför rivas. Lars Vilks har i sin tur valt att sälja dagsböterna till fansen som vallfärdar hit. Efter sju rättsliga prövningar beslöt högsta domstolen att Nimis skulle rivas men då hade Vilks sålt verket till Joseph Beuys, och när denne dog köptes det av konstnären Christo som nu äger det. Det innebär att rättsapparaten sätts igång från punkt noll igen och hela rättegången får göras om.


Det är i mitt tycke förvånansvärt att kommunen har låst sig så i sin uppfattning. Det drar ett löjets skimmer över kommunalpamparna att driva en sådan process enbart för att få rätt. Människor vallfärdar ju dit för att se det mytomspunna verket. Finns det därmed inte alla skäl att ompröva sitt ställningstagande efter närmare tjugo år? Finns det inte bättre saker att spendera kommunens resurser på?
Fotnot: Nimis ligger strax väster om Arild, utanför Ängelholm i Skåne

lördag, mars 27, 1999

Wojtek Wybraniec


Så går det när Wybraniec lagar saker, Wojtek Wybraniec, jag... som sätter igång en stor ombyggnad av burken, vilket naturligtvis slutar i ren katastrof varmed jag får sitta med en 486:a!! EN VECKA!!hmmm....

onsdag, mars 24, 1999

USA - en världspolis

Nu leker USA världspolis igen och i kväll vid 20 anföll de i Kosovo. Jag är visserligen kluven i detta fall eftersom Milosevic inte direkt har använt sig av demokratiska metoder i Jugoslavien men däremot gentemot omvärlden i sina förhandlingar för att förhala och vinna tid men å andra sidan, vad har USA där att göra? Konflikten i Jugoslavien är ju ett suveränt lands inre angelägenet och skall lösas inom landet utan inblandning från andra, definitivt ej genom våldshandlingar som dessutom saknar stöd i konventioner. USA tar alltså "lagen i egna händer" anfaller ett annat land utan stöd från FN (en sorglig och utarmad oranisation som bara den förtjänar en artikel) och hänvisar till en konform tolkning (att tolka lag i en vidare mening och ej enligt ordalydelsen) av folkrättsliga konventioner.

Nästa fråga som infinner sig är: vad vinner man nu på detta? Man löser ju knappast själva konflikten och det är tveksamt om man genom denna handling skapar förutsättningar för en sådan. Jag tror istället att man lägger krokben på sig själv och att den politiska reaktionen istället blir att Milosevic makt stärks. Det som han hela tiden har varit emot är en fredsbevarande styrka i Jugoslavien dvs utlänsk styrka i landet och när nu inte omvärlden (läs USA) fick som de ville, ja då spänner man musklerna, anfaller landet och därmed framstår som skitar i serbernas ögon. Milosevic stiger i graderna och kan senare använda sig av detta vid förhandlingarna som ju förr eller senare måste komma igång.

Å andra sidan kan man ju inte tillåta rena masakrer där folk stående på knä skjuts bakifrån rätt ner i en massgrav varpå deras byar bränns. Man kan inte heller tillåta en sådan oro i Europa eftersom detta kan påverka hela maktbalansen. Dessutom ligger Grekland farligt nära om oron skulle sprida sig. Omvärlden måste med andra ord visa att man menar allvar.

Trots det anser jag att det är principiellt fel att gå in och bomba i Kosovo. Med tanke på att USA har en rejäl underrättelsetjänst att tillgå är det dessutom märkligt att man inte istället använder sig av den för att få bort Milosevic. Att lösa våld genom mera våld är aldrig en bra lösning.

tisdag, mars 23, 1999

Slobodan Milosevic

Slobodan Milosevic blev vald som ledare av det Socialistiska Partiet av Serbien (SPS) 1987, och blev sedan President i Serbien 1990 på en våg av populism och nationalism. 1988 införde han hårda restriktioner mot albanska oliktänkande i Kosovo (en region i södra Serbien) som krävde mer oberoende. Milosevic avsatte parlamentet i Kosovo och satte in trupper i området och gjorde det till en polisstat.

Milosevic är nu den ende av det forna Jugoslaviens ledare som ej vill underteckna fredsavtalet som b l a innebär att serberna lämnar Kosovo.

Det förefaller som om Milosevic inte vill ha fred i landet. Hela hans livslust verkar gå ut på att skapa just konflikter. Han har gång på gång gäckat förhandlarna och personligen hade jag ej litat en sekund på denne man. Mitt tips är att han åter svänger för att i sista sekund undvika ett anfall. M a o, en riktigt hal ål och i mitt tycke förtjänar han definitivt titeln 'dagens idiot'.

måndag, mars 22, 1999

Gamlingarna svälter

I dagens Sverige visar nya undersökningar att det av våra gamla som bor på vårdhem endast är 10% som är välnärda och nära en tredjedel UNDERNÄRDA! Maten smakar helt enkelt så illa att ingen vill ha den. Jag tittade för inte så länge sedan på en undersökning avseende vad maten kostar i olika sammanhang. Det visade sig att internerna på landets anstalter fick den bästa och dyraste maten.

Alltså: Medan de som byggt upp Sverige svälter göds samhällsparasiterna.

Dagens idioti eller?

Ett tips: Återinför ättestupan, det går fortare än att svälta ihjäl gamlingarna!

onsdag, mars 17, 1999

EU - En elefant på tändsticksben


EU, en organisation i behov av kraftig förändring. Det är inte rimligt att hela kommisionen skall behöva att avgå p g a fyra personer som myglar och för en sk "svågerpolitik". Det där med fyra personer är nog också en sanning med modifikation, en kraftig underdrift. Det är ett väl känt faktum att maktens män och kvinnor lätt blir förblindande av sin egen förträfflighet och i Sverige, trots offentlighetsprincipen, har vi sett åtskilliga exempel på politiker som fullkomligt struntat i regelverk och skattebetalarnas pengar. Ta Rosengren: "Va, är vi på porrklubb, det hade jag ingen aning om", eller Mariasin som gillade att göra kollage av kvitton, Sahlin som älskar Toblerone o s v. Det är nog inte bara de fyra i EU som överträtt regelverket.

Hursomhelst är det så att det inte råder någon offentlighetsprincip inom EU vilket är beklagligt. En av konsekvenserna blir att alla får gå då man egentligen inte har möjlighet att hänga ut de felande kommisionärerna (utom vår svenska Anita Gradin). Hela arbetet lamslås och dessutom upptäcker man att man inte ens har regler för hur man skall förfara i ett sådant läge. Jag kan bara konstatera att EU är som en elefant på tändsticksben. En jättelik och stel organisation som inte på något sätt är perfekt och där det räcker med minsta lilla felsteg för att hela härligheten skall rasa samman. Vad som förvånar mig är att vi på nationellt plan strävar efter en förvaltning som är decentraliserad och man delegerar en stor del av makten neråt samtidigt som vi överlåter en betydande del av vår suvärenitet till ett mellanstatligt organ som EU. Det är t o m så att EU-rätten går före den nationella rätten och svensk domstol har att rätta sig efter prejudikat i EG-domstolen.

Men inget ont som inte för något gott med sig. Kanske kommer händelsen innebära en reform av EU:s regelverk. Kanske kommer man att ta bort regler som anvisar lojalitet och förhindrar enskilda politiker att kriticera, (personen som avslöjade missförhållandena är idag arbetslös). Det svenska meddelarskyddet och offentlighetesprincipen är unik och något att ta efter i stället för att bygga in sig i lojalitetsmurar. Det skapar knappast ett förtroende hos medborgarna och konsekvenserna ser vi idag.

tisdag, mars 16, 1999

söndag, mars 14, 1999

Ecce Homo

Ecce Homo utställningen får idag av mig utmärkelsen Dagens Idioti.

Till att börja med. Jesus som bög? Vem kommer på en sådan tanke? Vad skall en sådan utställning tjäna till? Är det verkligen konst? Vad är egentligen konst idag, handlar det bara om att uppröra känslor? Och medan syrierna protesterar ser småglinen (benämnda motdemonstranter i media) en chans att ställa till ännu ett bråk i brist på vettig sysselsättning. Dessa gruperingar av sökande barn har i brist på minkfarmar i trakten funnit ännu en sak att protestera emot, kanske bränner de ner utställningslokalen så småningom.
Och utställningen i sig då? Som jag ser det är det ett verk av en rubbad sk konstnär och den fortsätter att få en orimlig massmedial bevakning trots att den ej är unik eller ny på något vis. Man har ju redan tidigare pissat i en behållare sänkt ner ett krucifix i pisset och kallat det för konst. Vad blir nästa sk konstärliga drag? Jag har ett tips. Varför inte ta aborterade foster lägga de i glasburkar och kalla det för konst!

fredag, mars 12, 1999

Boendeparkering

Dagens idioti handlar om en boendeparkering för alla utom de som bor där.

Jag har skaffat en bil och behöver hyra en P-plats eftersom det rent ut sagt är svindyrt att betala per timme där jag bor. Jag ringde då kommunen för att köpa ett sk boendekort. Man betalar en viss summa pengar och sedan får man stå på sin gata gratis. Det var bara en hake. Om man bor på "min gata" så får man inte köpa boendekort till "min gata" utan man får köpa ett kort till en annan gata ett antal hudra meter bort. Alla andra får alltså köpa boendekort till "min gata" men inte de som bor där. Motiveringen till det är att bilarna tillhörande de som bor här skall in i garaget som också ligger på "min gata". Haken är bara den att det inte finns några platser i garaget. Alltså handlar det om en boendeparkering för alla utom de som bor där. Vad säger man? Dagens idioti!