onsdag, mars 24, 1999

USA - en världspolis

Nu leker USA världspolis igen och i kväll vid 20 anföll de i Kosovo. Jag är visserligen kluven i detta fall eftersom Milosevic inte direkt har använt sig av demokratiska metoder i Jugoslavien men däremot gentemot omvärlden i sina förhandlingar för att förhala och vinna tid men å andra sidan, vad har USA där att göra? Konflikten i Jugoslavien är ju ett suveränt lands inre angelägenet och skall lösas inom landet utan inblandning från andra, definitivt ej genom våldshandlingar som dessutom saknar stöd i konventioner. USA tar alltså "lagen i egna händer" anfaller ett annat land utan stöd från FN (en sorglig och utarmad oranisation som bara den förtjänar en artikel) och hänvisar till en konform tolkning (att tolka lag i en vidare mening och ej enligt ordalydelsen) av folkrättsliga konventioner.

Nästa fråga som infinner sig är: vad vinner man nu på detta? Man löser ju knappast själva konflikten och det är tveksamt om man genom denna handling skapar förutsättningar för en sådan. Jag tror istället att man lägger krokben på sig själv och att den politiska reaktionen istället blir att Milosevic makt stärks. Det som han hela tiden har varit emot är en fredsbevarande styrka i Jugoslavien dvs utlänsk styrka i landet och när nu inte omvärlden (läs USA) fick som de ville, ja då spänner man musklerna, anfaller landet och därmed framstår som skitar i serbernas ögon. Milosevic stiger i graderna och kan senare använda sig av detta vid förhandlingarna som ju förr eller senare måste komma igång.

Å andra sidan kan man ju inte tillåta rena masakrer där folk stående på knä skjuts bakifrån rätt ner i en massgrav varpå deras byar bränns. Man kan inte heller tillåta en sådan oro i Europa eftersom detta kan påverka hela maktbalansen. Dessutom ligger Grekland farligt nära om oron skulle sprida sig. Omvärlden måste med andra ord visa att man menar allvar.

Trots det anser jag att det är principiellt fel att gå in och bomba i Kosovo. Med tanke på att USA har en rejäl underrättelsetjänst att tillgå är det dessutom märkligt att man inte istället använder sig av den för att få bort Milosevic. Att lösa våld genom mera våld är aldrig en bra lösning.

Inga kommentarer: