onsdag, mars 17, 1999

EU - En elefant på tändsticksben


EU, en organisation i behov av kraftig förändring. Det är inte rimligt att hela kommisionen skall behöva att avgå p g a fyra personer som myglar och för en sk "svågerpolitik". Det där med fyra personer är nog också en sanning med modifikation, en kraftig underdrift. Det är ett väl känt faktum att maktens män och kvinnor lätt blir förblindande av sin egen förträfflighet och i Sverige, trots offentlighetsprincipen, har vi sett åtskilliga exempel på politiker som fullkomligt struntat i regelverk och skattebetalarnas pengar. Ta Rosengren: "Va, är vi på porrklubb, det hade jag ingen aning om", eller Mariasin som gillade att göra kollage av kvitton, Sahlin som älskar Toblerone o s v. Det är nog inte bara de fyra i EU som överträtt regelverket.

Hursomhelst är det så att det inte råder någon offentlighetsprincip inom EU vilket är beklagligt. En av konsekvenserna blir att alla får gå då man egentligen inte har möjlighet att hänga ut de felande kommisionärerna (utom vår svenska Anita Gradin). Hela arbetet lamslås och dessutom upptäcker man att man inte ens har regler för hur man skall förfara i ett sådant läge. Jag kan bara konstatera att EU är som en elefant på tändsticksben. En jättelik och stel organisation som inte på något sätt är perfekt och där det räcker med minsta lilla felsteg för att hela härligheten skall rasa samman. Vad som förvånar mig är att vi på nationellt plan strävar efter en förvaltning som är decentraliserad och man delegerar en stor del av makten neråt samtidigt som vi överlåter en betydande del av vår suvärenitet till ett mellanstatligt organ som EU. Det är t o m så att EU-rätten går före den nationella rätten och svensk domstol har att rätta sig efter prejudikat i EG-domstolen.

Men inget ont som inte för något gott med sig. Kanske kommer händelsen innebära en reform av EU:s regelverk. Kanske kommer man att ta bort regler som anvisar lojalitet och förhindrar enskilda politiker att kriticera, (personen som avslöjade missförhållandena är idag arbetslös). Det svenska meddelarskyddet och offentlighetesprincipen är unik och något att ta efter i stället för att bygga in sig i lojalitetsmurar. Det skapar knappast ett förtroende hos medborgarna och konsekvenserna ser vi idag.

Inga kommentarer: