tisdag, maj 29, 2012

Yttrandefrihet i Sverige anno 2012


Jag tog del av ett mail idag avseende användning av sociala medier vad det gäller kritik i förhållande till arbetsgivare. Det ligger inte så bra till med yttrandefriheten i Sverige i den delen. Man kan kort sagt få sparken om man dristar sig att kritisera sin arbetsgivare.

”Sannolikheten är stor att de flesta av dina anställda använder sociala medier. Kanske skriver de till och med om företaget i dessa medier? I denna djungel är det en fördel att ha koll på vad de anställda får göra och inte göra. Vi har talat med arbetsrättsexperten Johan Linder om frågan. 

För det första får de anställda inte bryta mot den lojalitetsplikt som de har gentemot företaget. Lojalitetskravet är mer omfattande för personer på högre poster inom företaget. En arbetstagare har däremot en allmän kritikrätt, vilket innebär att denne får påtala missförhållanden och delta i den allmänna debatten. Denna kritik måste dock ha substans, och den anställde ska först ha försökt att lösa problemet inom företaget. Om syftet med kritiken enbart är att skada företaget är den inte tillåten. 

För det andra kan den anställde i regel inte åberopa yttrandefriheten (som grund för sina kritiska uttalanden) så länge han eller hon inte jobbar inom det offentliga. 

För det tredje kan den anställdes spridningsavsikt också ha betydelse. Ju fler den anställde haft för avsikt att sprida informationen till, desto mer allvarligt kan man se på händelsen. 

Har du som arbetsgivare gjort klart för de anställda vad som gäller i sociala medier? Tydliga instruktioner till de anställda kan ge dig fördel vid eventuell rättslig tvist. Dock bör du som arbetsgivare generellt sett se till att varna arbetstagaren om denne gått emot reglerna, och ge denne en chans att bättra sig, innan det blir tal om saklig grund för uppsägning”.