torsdag, januari 18, 2007

En skola i förändring

Högern vill slarvigt uttryckt införa betyg i uppförande liksom de redan inför förbud mot att tala andra språk än svenska på lektionerna. Jag läser på löpsedlarna: skriv in skolk i betyget. Jag antar att universiteten är undantagna för där försöker man istället att göra engelska till ett officiellt språk och närvaron vid föreläsningarna är frivillig utom några obligatoriska moment.

Jag är högst påtagligt kluven i dessa frågor. På min grundskoletid gick jag i en polsk skola. Jag hade toppbetyg i allt utom uppförande. Mitt så kallade uppförande blev inte bättre med åren, men mina betyg fortfarande i topp ända till mellanstadiet. I högstadiet vägrande jag att gå till skolan och slutade med bara sträck.

Ett simpelt resonemang säger mig att betyget i uppförande inte räckte och när jag blev större sket jag högaktningsfullt i allt som heter betyg. Man kom i vart fall inte åt kärnan av mitt problem genom betyg. Sedan kan man ju fråga sig i riktigheten på gymnasiet. Gymnasiet är ju frivilligt och närvaron borde bygga på samma princip. Vill man klara tentorna/proven är man där, annars kan man hälsa hem. Som parantes kan jag inte heller förstå att man på Universitetet har i princip obegränsat antal chanser att klara en tenta medan man bara har en på gymnasiet. Nu t o m med indragna möjligheter till en förbättring av betygen på Komvux, men det är som sagt en helt annan femma. När det gäller skolk och uppförandebetyget finns givetvis en lång rad av andra aspekter, såsom t ex godvillighet eller vad som skall räknas som störande av ordning. En elev som ständigt räcker upp handen och frågar ”kan du förklara detta en gång till”, är en sådan elev störande? Som utbildare skulle jag svara ja!

Men ta detta med språket. Min dotter gick för 2 år sedan på en grundskola i ett ytterområde. I den klassen gick högst 2-3 stycken med förnamnet Sven, Stina, och resten var Mohammed och Abdulah. Alla(h) pratade sitt modersmål sinsemellan. Inte sällan hånade de lärarinnan. Inte sällan var det helt omöjligt att få fason och ordning på lektionen för henne.

Ja det känns lite som att jämföra äpplen och päron när det gäller engelska som officiellt språk på Universitetet och allhaiska på grundskolan i syfte att kasta glåpord. Jag är hursomhelst benägen att hålla med att någon form av restriktion borde införas mot allhahiskan om så bara på lokal nivå. Som det ser ut idag är det rena rama skämtet när eleverna saknar varje form av respekt när de vet att läraren inte förstår. Att sedan de svenska universiteten har lite komplex och tycker att engelskan nog borde vara ett officiellt språk känns onekligen lite skrattretande

Hur var det nu Sverige i ett ankdammet, eller en skola i förändring?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tycker att det vore bra med ordningsbetyg. Vi hade inte det när jag gick i skolan och redan då och i den lugna skola som jag gick i fanns det ungar som var rent asgalna, dom hade säkert behövt gå om en eller ett par årskurser för att överhuvudtaget lära sig upp till "minimklaradigisamhälletnivå".

Bara Svenska i Grundskolan är bra - vi bor i Sverige och ska man kunna konkurrera i arbetslivet måsta man kunna Svenska.

Engelska som officielt språk på Högskolan tycker jag är bra, som land konkurrerar Sverige ekonomiskt med resten av världen och vi måste kunna kommunicera obehindrat.

Anonym sa...

amatör förståsigpåare

Anonym sa...

må så vara må så vara