lördag, september 01, 2001

Thailand 2001 - Dag 23

Phuket lordag dag den 1 september

Tyvarr har denna dags anteckning forsvunnit i det bla men finns uppbackad. Den kommer alltsa igen

Wojtek 2001-09-04

Inga kommentarer: