söndag, oktober 11, 2009

Fotboja för unga

Häromdagen skrev jag om att ungdomar i Sverige inte har några skyldigheter och för det fall de har det (skolplikten) och inte följer den finns inga sanktionsmöjligheter som fungerar. Jag tycker också att det idag är helt befogat med drogtester i skolorna.

I Danmark har nu ett kontroversiellt förslag lagts fram om att sätta en fotboja på ungdomar som exempelvis har hög frånvaro i skolan. Även i Sverige har liknande förslag lagts fram. Jag tycker det är ett bra förslag. Vidare anser jag att man bör sänka straffmyndighetsåldern från dagens 15 år med minst ett år dvs till 13-14 år.

När jag ser 13-åringar drälla på stan på nätterna kan jag heller inte låta bli att tycka synd om dem för något föräldraansvar verkar inte finnas. Ungdomar måste ha regler och bra förebilder och det måste finnas sanktionsmöjligheter som idag saknas.

12 kommentarer:

Anonym sa...

Att begränsa rörelsefrihet på ett sådant sätt för en ung människa pga skolplikt är något som jag inte under några omständigheter kan finna förenligt med vad Europakonventionen föreskriver.

NEJ BÄSTE WOJTEK!

Det måste till andra åtgärder. Det är föräldrarna som måste ha en ordentlig känga!

Det är deras ansvar enligt grundläggande principer inom skadeståndsrätten.

Vi ska inte frihetsberöva ungdomar som inte vill gå i skolan. Varför nte införa lärlingssystemet igen? De får ta ett jobb från 06-17 och lära sig ett yrke istället för att drälla....

Att sänka straffmyndighetsålder håller jag med om! Men det skall vara för brott som är föreskrivna i brottsbalken!

EN ANNAN MYCKET VIKTIG RÄTTSPRINCIP ÄR:

Att den som är straffad och har avtjänat sitt straff, skall inte heller senare bli dubbelbestraffad genom samhällets fördomar!

JMF: Uppdrag granskning!

mr. kolumnen sa...

Som någon sade i ett tidigare inlägg är "etik och moral" ett ämne som borde införas som ämne i skolan. Det hade säkerligen gett resultat. Men det måste finnas sanktionsmöjligheter som en sista utväg även mot unga.

Anonym sa...

Ja det tror jag! Men då i kombination med att läraren får ta tag i eleverna i skolan. Det skall väl inte vara meningen att ungarna skall få ge läraren en käftsmäll och undgå straff? Vi måste ta bort lagstiftningen om att lärare inte får tillfoga eleverna fysisk skada vid underlåtenhet att lyda!

Det är samma sak med hundar. Det går inte att bara prata med dom. De måste få sig en ordentlig smäll så att de fattar!

mr. kolumnen sa...

Jag tycker ämnet förtjänar seriositet

Anonym sa...

Ok. Sry!

Men det är svårt att vara seriös när man aldrig bevistat en etik eller moralkurs.

Skämt och sido.

Är problemen så stora i Göteborg?
Att det är kaos i Stockholm det är uppenbart.
Jag tror att fenomenet mestadels infinner sig i större städer. På en liten ort där alla känner alla så har man inte dessa problem med lösdrivande ungdomar som slår sönder och skolkar eftersom de hela tiden har ögonen på sig.

mr. kolumnen sa...

Problemen ligger närmare än du tror

Anonym sa...

Jag tror aldrig utan vet för det mesta. Det är faktiskt så att jag är så intelligent att håret ibland reser sig på mina armar. Det stora problemet är dock att ingen annan insett och förstått vilken onormalt hög intelligensgrad jag har eftersom jag aldrig kommer till uttryck i rätta forumet.

Hade jag bara fått chansen, så hade jag kunnat utföra mirakel inom de flesta områden.

Det finns ingenting som jag inte klarar och en insinuation om att problemen är "närmare än än Du tror" betraktar jag som en dansk skalle riktat mot min intelligens eftersom Du inte anför någon omständighet eller något påstående som stödjer Din tro/övertygelse!?

Nu blev jag så yr att jag måste sätta mg en stund. Ni måste förstå att när min hjärna börjar att problematisera, så är det en enorm blodsvallning som sätter igång i min stora hjärna varför blodförlusten i benen blir markant.

Jag återkommer när trycket minskat!

mr. kolumnen sa...

Vänligen och bestämt FUCK OFF!!

Anonym sa...

Vänligen men bestämt. Dito!
Personligen kan jag dock anse att det är tråkigt att Du rör Dig med sådant vokabulär.

Anonym sa...

Det är inte konstigt att skolbarnen och ungdomarna beter sig som de gör när "de lärde" och äldre, föräldrar har sådant språk och en sådan inställning samtidigt som man propagerar för medias inställning till ny lagstiftning.

JJ sa...

Vad säger du om detta??

http://www.liveleak.com/view?i=316_1255319566

mr. kolumnen sa...

Fräckt! Ska skriva lite om det imorgon. Har spanat lite mer om de två tjejerna på YouTube och de är riktigt duktiga båda två även vad det gäller klassik musik