tisdag, oktober 06, 2009

Barns rättigheter vs. skyldigheter

Idag är det internationella barndagen. Det talas och lärs ut flitigt om barns rättigheter. Dessa finns reglerade i konventioner och lag, men finns det några skyldigheter som barn har att rätta sig efter?

Egentligen inte. Det är vårdnadshavaren som bär ansvaret för ett barns handlingar tills barnet fyllt 15 och blivit straffmyndigt. Åtminstone civilrättsligt och då särskilt med tanke på ev anspråk på skadestånd. Vid sexton får barnet förfoga över tillgångar som de själva införskaffat genom arbete eller företagsamhet. Vid 18 är man visserligen myndig men vårdnadshavaren bär fortfarande ett visst ansvar tex försörjningsbördan tills barnet är 20.

Utan närmare efterforskning och såvitt jag vet har ett barn inga skyldigheter, i vart fall inga reglerade. Allt ansvar faller på vårdnadshavaren.

Om du tänker efter kan det få mycket märkliga konsekvenser.

Ex. Du ber barnet att rasta hunden som biter ett annat barn med allvarliga skador som följd. I detta solklara fall är det vårdnadshavaren som bär ansvaret. Vad händer däremot om du däremot ber barnet att läsa läxorna men barnet tycker det är roligare att lattja med hunden och samma sak inträffar. Förmodligen är det fortfarande vårdnadshavaren som är ansvarig. Det beror på graden av försumlighet. I vilken grad har vårdnadshavaren sett till att barnet verkligen läser sina läxor och inte smiter ut med hunden osv, i vilket fall som helst inträder jämkningsregler. Men om barnet skiter i vad du säger, ber dig dra åt helvete och helt sonika går ut med hunden? Nej det fråntar dig inte ansvaret inte så länge barnet inte fyllt 15. Dessutom får du som vårdnadshavare inte frånta ditt barn dess grundläggand frihet, nämligen rörelsefriheten. Det går alltså inte att låsa dörren och säga nej du får inte gå ut med hunden.

Går det att reglera åt andra hållet, att ett barn har att hålla sig till vårdnadshavarens instruktioner? Ja det går ju, men inga sanktioner är möjliga, åtminstone i Sverige och följaktligen vore det helt verkningslöst.

Ett barn i lägre tonåren kan alltså göra precis vad det vill och vid en granskning är det i första hand vårdnadshavaren som granskas eftersom det är där ansvar kan utkrävas.

Märkliga tider

___________________________

PS. Lustigt nog debatterades samma ämne i div media idag (efter att jag skrivit ner mina funderingar)

Föräldrar måste ta ansvar för sina barn
Aftonbladet
Expressen
DN

7 kommentarer:

Anonym sa...

Skolplikten tex, ljushuvud

mr. kolumnen sa...

Förvisso förvisso men… Låt oss anta att barnet bestämmer sig för att inte gå i skolan. Vem bär ansvaret för att barnet infinner sig i skolan? Vem sanktioneras?

Anonym sa...

Nope min käre vän! Inom skadeståndsrätten och då Lagen om tillsyn av hund och katt så gäller ett strikt skadeståndsansvar. Ersättning skall utgå av hundens ägare vilket återfinns i Jorbruksverkets register. Därav har jag varken registrerat min hund, ingen chipmärkning och heller inga andra halsband där det framgår vem som är hundens ägare.

När jag och barnen brukar vara ute och rasta doggen om kvällarna så brukar han springa som "Gråben och hjulben"... Wrooooommmm!

Han tycker att det är kul att "tackla" när han springer från den ena sidan av grusvägen i högt gräs till den andra. En kväll var det en stor tjock kille som skrek "Oooo fy faaannn" När hunden dök upp i mörkret med full fart 30 meter framför oss... Hahaha!

Nu har doggen jättefina linjer, blandning Schäfer rottweiler och ser i och för sig rätt läskig ut i mörkret... Vad folk dock inte vet är att han ALDRIG biter. Bara på kommando, men ännu har detta inte behövts tillmpas...

Skollagen styr skolplikten. För det fall att barnet inte infinner sig i skolan kan polishämtning aktualiseras.

Men vad händer vid fall där barnet mobbas i skolan? Skall polishämtning då bli aktuellt? Givetvis inte! Då skall skolledningen bli skadesåndsskyldiga eller ansvarig nämnd i kommunen.

mr. kolumnen sa...

Det är möjligt att jag slarvade med angivelse av korrekta lagar för detta exempel. Huvudpoängen med denna artikel är att ungdomar saknar varje form av skyldighet men är väldigt medvetna om sina rättigheter som är lagreglerade och dessutom ofta missbrukas av i div syften. Jag ser gärna en kommentar på det.

När det gäller skolplikten är det i praktiken snarast så att vårdnadshavaren/na skulle granskas om barnet inte dök upp i skolan. Och slutligen kan redan idag skadeståndsansvar utkrävas av vårdnadshavaren även om exemplet ovan inte var det bästa

Anonym sa...

Som kommentar på det första stycket så är det vanligt förekommande. I Danmark har man redan lagreglerat vissa gärningar som begås av underåriga personer, dvs straffmyndga 15 års ålder. Att ungdomar används som redskap i den brottsliga verksamheten är ingen nyhet. Den kommande lagregleringen om att vårdnadshavare skall bli ersättningsskyldiga för barnens brottsliga verksamhet är en bra åtgärd. Detta leder till att föräldrar måste ägna mer tid till barnen med etik och moral på schemat.

Att argumentet om att vissa inte har råd att betala pga ekonomisk situation är ett argument som inte håller. Det måste lagstiftas om e progressiv skala. Alltså: tom de som uppbär försörjningsstöd bör bli ersättningsskyldiga så kanske vi slipper alla sönderslagna ruto, bränder, cykelstölder och all annans kit som mestadels angriper andra människors självrisk på försäkringen.

Vad det sedan anbelangar skolplikten så bör vi inte diskutera detta ämne i denna tråd.

Vi skall istället lyssna på denna HELT UNDERBARA remix av KATY PERRY: ( the CORNAIL REMIX)

HELT FANTASTISK:

http://www.youtube.com/watch?v=rdY4yAAxLPo

mr. kolumnen sa...

Etik och moral på schemat låter kanon, är helt genomförbart och skulle sannolikt ge resultat

Anonym sa...

Ja jag tror faktiskt det. Det är något som försvunnit i samhället.

Förresten? Har Du fått arbete som lärare? Du verkar vara väldigt engagerad i skolfrågor med näraliggande problematik som fotboja och hårdare straff med sänkt straffmyndighetsålder.

Kan det vara en bra idé med en SKAMHÖRNA eller att vi inför att läraren ges rätt att piska eleverna med linjalen? Ett annat alternativ är kanske att eleven tvingas sätta fingrarna i skolbänkslocket varpå läraren får smälla igen.

Har eleven varit ut och druckit på helgen så skall det ställas fram en vodka under lektionstid. Eleven skall sedan tvångsdricka medan den övriga klassen tittar på. Detta leder till att de andra får insikt i vilka negativa effekter som alkohol ger, som ett exempel. Detta kan förenas med att läraren placerar ett halsband på eleven som ger elektriska stötar om inte vederbörande lyder order!