torsdag, maj 21, 2009

Nya tider

I dagens välfärd är jag inte längre sjuk. Min axel har läkt mirakulöst tack vare det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Detta verktyg är så mirakulöst att trots att läkaren anser att jag inte kan lyfta, trots kraftig rörelseinskränkning trots ständig smärta, trots att jag var och annan minut ropar aj av en oförsiktig rörelse med armen är jag nu frisk som en nötkärna och fullt arbetsför.

Inga kommentarer: