lördag, februari 10, 2007

Carl Bildt

Jag har alltid ansett att Carl Bildt är en utomordentligt skarpsynt och intelligent människa och Bildts blogg http://carlbildt.wordpress.com/ ”Alla dessa dagar” är fascinerande att läsa (jag är inte moderat). Utan tvekan är det ett utmärkt sätt för en politiker att inte avskärma sig från folket och att ge, om än så liten, inblick i en politikers vardag, en vardag som på ett humoristiskt sätt beskrivs av Hakelius http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,991430,00.html

Fler politiker borde följa Carl Bildts exempel. Kanske kunde då det utbredda politikerföraktet stävjas.

Länkar:
Cark Bilds blogg http://carlbildt.wordpress.com/
Johan Hakelius om politikerlivet http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,991430,00.html

Inga kommentarer: