söndag, juni 11, 2006

Bobby och "barnets bästa"

Jag är glad att lagen följs i detta fall, dvs. att föräldrarna gemensamt blev dömda till grov misshandel med maximalstraffet

Vad som bryr mig är just socialtjänstens resonemang i de fall då barn far illa. Jag har personlig erfarenhet. Mamman hade inget: alltså inget jobb, ingen bostad, inga pengar o missbruksproblem. Det var helt uppenbart att jag som hade ordnade förhållanden kunde bättre ta hand om min dotter.

Men då var det inte "barnets bästa" som var viktigt. Då hette det i motiveringen från socialtjänsten att mamman behövde stöd.

Barnets bästa vid vårdnadstvist

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mammor har extremt mycket mer rättigheter i verkligheten när det gäller barnen än vad pappor har. Gamla värderingar ligger kvar på alla håll o kanter, där är väl enda stället där det "gynnar" kvinnor och i vissa fall missgynnar barnen.

Anonym sa...

Just det !!!


Och det är rent av för jävligt !!!