torsdag, augusti 08, 2002

Har man inte demonterat den s.k. svenska välfärden nog?

De senaste tio åren har jag dag ut och dag in hört om neddragningar och besparingar. Det påstås från alla berörda att det inte finns pengar att det måste sparas. Marknaden styr, marknadsekonomi, marknads-hittan-och-dittan. Den allena rådande dogmen om konkurrensens förträfflighet står oemotsagd.

Men så radas det upp historier gång på gång. Senast idag dog två spädbarn. Anledningen var att det inte fanns plats på BB och det blivande föräldraparet skickades runt från sjukhus till sjukhus i jakten på plats. De hamnade så småningom i Finland där barnen dog. Paret skickades sedan hem i ett plan med de döda barnen som handbagage!

Man hör om ständiga övergrepp på åldringar, misshandlar, vanvård, maskar i liggsår. Det skrivs, dementeras, förklaras men inget händer i realiteten. Vården skall ju bli effektivare och så mycket bättre om den utsätts för konkurrens. Marknadsekonomin är vår allas frälsare.

Men var tar pengarna vägen då? Är det inte dags att slå upp ögonen och se verkligheten nu? Inse att vården måste få kosta, skall kosta och att det i ett modernt samhälle måste vara ett prioriterat område som inte skall styras av kostnadseffektivitet utan kvalité.

Onekligen tycks det vara så att politikerna är besatta av tanken att vilja ha allt så billigt som möjligt och de är beredda att betala vad som helst för det.

Inga kommentarer: