onsdag, juli 24, 2002

Den ojämställda jämställdheten

För någon vecka sedan skrev professor Bo Rothstein, professor i statsvetenskap en artikel i DN och konstaterade att den svenska jämställdhetsforskningen (genusforskning) var den absolut mest ojämställda bland samtliga utbildningar. Av 120 forskare är 118 kvinnor.

Inte på något annat område hade en sådan könsfördelning accepterats inom universitetsvärlden där man ju som bekant t o m införd s.k. positiv könsdiskriminering för att få in kvinnor på mansdominerande områden. Men inte på genusforskningen. Där avfärdas vid seminarier en undrande manlig student med att "det här kommer du ändå aldrig att förstå” varpå denne utesluts ur seminariet.

Ej heller har de båda ledande genusforskarna Eduards och Hirdman, trots att de varit verksamma i mer än tre decennier som docenter och professorer, lyckats handleda någon manlig doktorand fram till disputation. Forskningsseminarierna som dessa två har ansvaret för är i det närmaste helt rensade från manliga studenter.

Reaktionerna efter denna artikel lät inte vänta på sig. Eduards och Hirdman gick till personangrepp mot Bo Rothstein istället för att på ett sakligt sätt bemöta kritiken.

I Metro, den 23 juli 2002, fanns följande insändare som jag citerar och som väl sammanfattar läget och nutida teorier om feminism och utövandet av densamma, nämligen att: "det är skillnad på folk och folk, att alla i en viss grupp är förövare medan alla i den andra är offer. Lägg därtill en närmast allergisk rektion mot kritik så är jämförelserna mellan feminismen och, just det, nazismen ganska uppenbara".

Egentligen är feminismen en vacker tanke, skrev jag i en annan artikel, men den innehåller just detta ovan beskrivna fundamentala fel. Nej, alla feminister närmare borde bekanta sig med humanismens idéer, eller individualismen. Jag är övertygad om att många de skulle ställt sig en alvarlig funderare om vad de egentligen håller på med.LÄNKAR
Män mobbas på högskolor (Dagens Nyheter - 03/07 2002)
Könskrig bland professorer (Expressen - 04/07 2002)
Maud Eduards: "Kvinnor är mer kompetenta" (Expressen - 04/07 2002)
Ett illa dolt kvinnohat (Dagens Nyheter - 13/07 2002)
Kritiska män kallas tokiga kvinnohatare (Aftonbladet - 22/07 2002)

Inga kommentarer: