torsdag, oktober 18, 2007

Censur av Internet

Filtrering av Internet är numera vardagsmat som det framgår av en stor undersökning som genomfördes av Open Net Initiative, en organisation bildad för informationsfrihet på nätet. Det är främst diktaturer som använder sig av medlet men nu har även demokratier börjat att gå i smma riktning. Av 40 undersökta länder är det 26 som censurerar


Olika länder censurerar olika innehåll. I de klassiska diktaturerna censureras innehåll som avser mänskliga rättigheter och politisk opposition, medan man i de muslimska länderna censurerar pornografi och anmärkningsvärt nog, olika inriktningar på Islam

Även i Sverige och EU finns liknande tankegångar, naturligtvis för vårt bästa


Exempel;

- Dåvarande vice statsministern Bosse Ringholm har föreslagit filtrering av utländska spelbolags webbplatser.

- Dåvarande justitieministern Thomas Bodström har nämnt möjligheten till lagstiftning om filtrering av traffickingrelaterade webbplatser.

- EU:s kommissionär för 'justice and home affairs' Franco Frattini, har uttalat sig för införande av ett EU-övergripande filter mot webbplatser med terroristrelaterat innehåll.

- En grupp tyska forskare och IT-experter kräver reglering av sökmotorer så att dessa tvingas att spärra vissa typer av webbplatser när de levererar sökträffar. Exempelvis vill de på detta vis stoppa nynazistiskt material.

- I England och Danmark finns en diskussion om möjligheten att spärra webbplatser med självmordsrelaterat innehåll.

- Nyligen avslöjades att Rikspolisstyrelsen i Sverige tänkte sätta upp Pirate Bay på den lista av webbplatser som internetoperatörer bör filtrera bort eftersom de innehåller barnpornografiskt material. Som bekant är Pirate Bay inte primärt någon barnpornografisk webbplats, utan innehåller musik, filmer och dataspel som kan laddas ned.

Det är intressant att notera att man i olika delar av världen har mycket olika syn på vilken information medborgarna måste hindras att ta del av, men enigheten om att det finns material som måste stoppas är desto större. Likväl som det finns geografiska skillnader i vad som anses nödvändigt att censurera kan man anta att det finns tidsmässiga skillnader.

Den information som är i sin ordning idag kan anses oacceptabel imorgon. Det gör att en ändamålsglidning med en successiv breddning av censuren kan förväntas!

1 kommentar:

Anonym sa...

WOJTEK SKRIVER
"Filtrering av Internet är numera vardagsmat som det framgår av en stor undersökning som genomfördes av Open Net Initiative, en organisation bildad för informationsfrihet på nätet. Det är främst diktaturer som använder sig av medlet men nu har även demokratier börjat att gå i smma riktning. Av 40 undersökta länder är det 26 som censurerar"

JUDGE SKRIVER:
Det finns olika perspektiv på detta. Skall olika SPAM programvaror som är installerade på leverantörens server anses vara CENSUR? Jag förstår inte vad Du menar? Menar Du att om Kalle skickar ett mail till Lisa, så sitter en "datapolis" och godkänner att mailet kommer fram till Lisa?

WOJTEK SKREV
"Olika länder censurerar olika innehåll. I de klassiska diktaturerna censureras innehåll som avser mänskliga rättigheter och politisk opposition, medan man i de muslimska länderna censurerar pornografi och anmärkningsvärt nog, olika inriktningar på Islam"

JUDGE SKRIVER:
Samhället är uppbyggt kring värderingar, moral och till slut lag. Religionen har även den en märkbar påverkan på människors moraliska uppfatningar i vissa kulturer.

WOJTEK SKRIVER
Även i Sverige och EU finns liknande tankegångar, naturligtvis för vårt bästa

JUDGE SKRIVER
Lagstiftning går ofta ut på att hitta ett skyddsobjekt. Är det så att censur är det slutliga medlet för att skydda folkhälsan, så måste det beslutas om censur... I Sverige, så görs detta i riksdagen.

WOJTEK SKRIVER
"Exempel;
- Dåvarande vice statsministern Bosse Ringholm har föreslagit filtrering av utländska spelbolags webbplatser.
- Dåvarande justitieministern Thomas Bodström har nämnt möjligheten till lagstiftning om filtrering av traffickingrelaterade webbplatser.
- EU:s kommissionär för 'justice and home affairs' Franco Frattini, har uttalat sig för införande av ett EU-övergripande filter mot webbplatser med terroristrelaterat innehåll.
- En grupp tyska forskare och IT-experter kräver reglering av sökmotorer så att dessa tvingas att spärra vissa typer av webbplatser när de levererar sökträffar. Exempelvis vill de på detta vis stoppa nynazistiskt material.
- I England och Danmark finns en diskussion om möjligheten att spärra webbplatser med självmordsrelaterat innehåll.
- Nyligen avslöjades att Rikspolisstyrelsen i Sverige tänkte sätta upp Pirate Bay på den lista av webbplatser som internetoperatörer bör filtrera bort eftersom de innehåller barnpornografiskt material. Som bekant är Pirate Bay inte primärt någon barnpornografisk webbplats, utan innehåller musik, filmer och dataspel som kan laddas ned."

JUDGE SKRIVER
Med folkhälsa så menas att de valda ledamöterna i de olika organisationerna runt i EU skall få må bra... Och de gör de inte om de får konkurrens utifrån... Självklart har de ett ekonomiskt intresse i att etablerade verksamheter (den statliga) inte utsätta för konkurrens...

WOJTEK SKRIVER
"Det är intressant att notera att man i olika delar av världen har mycket olika syn på vilken information medborgarna måste hindras att ta del av, men enigheten om att det finns material som måste stoppas är desto större. Likväl som det finns geografiska skillnader i vad som anses nödvändigt att censurera kan man anta att det finns tidsmässiga skillnader."

JUDGE SKRIVER
Ja det kanske är intressant. Men för vem?

WOJTEK SKRIVER
Den information som är i sin ordning idag kan anses oacceptabel imorgon. Det gör att en ändamålsglidning med en successiv breddning av censuren kan förväntas!

JUDGE SKRIVER
Samhället har sina lagstiftande funktionsorgan. I vissa länder har kyrka eller andra liknande samfund makt över folks moral och tyckande i rent etiska perspektiv.. Man får helt enkelt gilla läget, eller packa sin resväska och flytta till ett annat - som man själ tycker - land om det politiska klimatet inte passar... Vad gäller EU, så har vi ju "rörlighet inom unionen" :)


Avslutningsvis, så måste bara nämnas att sådana här frågeställningar kan vara intressanta om man har ett intresse av svenska principer som offentlighet, tryckfrihet och liknande grundpelare som skall skydda den enskilde mot maktmissbruk i ett eller annat hänseende. Men för den ekonomiskt starka i samhället, så är dessa principer av underordnad betydelse... Så är det för den fattige i samhället som Din kamp gäller ?

Eller var detta bara en upplysningskampanj till oss mindre vetande?