fredag, juni 08, 2007

Pedofiler

Pedofilerna har öppnat en ny sajt där de får komma till tals och uttrycka att:” barn ser njutning som ett ändamål i sig själv och om de vore fria så skulle de uttrycka sin sexualitet på det sättet som naturen ämnade.” eller ” det finns inget fel i att ett barn och en vuxen utforskar de lustar som vi alla är fyllda med.En läbbig och förvriden syn med andra ord.

Frågan som diskuteras är om man skall få uttrycka dessa åsikter. Som jag ser det är yttrandefriheten mycket viktig men också snedvriden då du fritt kan framföra dessa åsikter om barn men inte kan uttrycka dig nedlåtande om s k minoritetsgrupper eller för den delen på ett humoristiskt sätt skriva om ett bröllop utan att bli anmäld för förtal som denna sida blivit.

Men än värre exempel var ju pedofilen som helt lagligt för andra pedofiler listade lekplatser i USA. På hans tio-i-top hamnade en lekplats där barnen rullade ner för en kulle och han kunde se deras underliv.

Äckligt, sjukligt och föremål för krafttag. För att skydda oskyldiga bör lagstiftaren överväga djupgående inskränkningar i den personliga integriteten i syfte att stoppa detta, med andra ord och på ren svenska och rätt ur hjärtat: KASTRERA DE JÄVLARNA!

Men så infinner sig frågan om bevis och bevisbörda. Det är inte helt ovanligt att påstådda övergrepp på barn används i syfte att skilja barn från föräldrar där motivet är hämnd för en misslyckad relation. Inte sällan har ekonomi också en avgörande roll. Ett av de mer uppmärksammade fallen var ju åklagaren Stefan Holmlin som anklagades för incest, togs ifrån hela sitt liv, men som sedan på punkt efter punkt kunde bevisa sin oskuld. När han till slut blev frikänd tog han sitt liv.

Ett scenario där man kastrerade en man som sedan visade sig oskyldig vore oacceptabelt. Likaså är det oacceptabelt att pedofiler utsätts för lynchsugna människor. Dock måste i rimlighetens namn skyddet av barn komma i första hand men det får inte ske på bekostnad av rättsäkerhet. Jag anser att vi i Sverige inte ska ha häxprocesser där rättegång förundersökning sker inför lyckta dörrar och där ingen i efterhand kan granskas. Fallet Holmlin är tragiskt och en allvarlig tankeställare. Vad det gäller yttrandefriheten finns ju också gränser som kanske borde inskränkas när det gäller sådana företeelser som listande av lekplatser för sjuka människor. Redan nu är ju religionsfriheten den enda oinskränkta.

Det är en sjuk värld vi lever i och det går inte längre att tiga ihjäl problem. Makthavare har här ett stort problem att lösa och ett ansvar att ta. Här handlar det inte om att ropa på högre straffskalor som ju nu vore politiskt korrekt. Här gäller det att hitta en lösning.


Fotnot
Vad som händer på det området här i Thailand kanske jag kan skriva om när jag inte längre finns här. Men synen på pedofili är här… något annorlunda

2 kommentarer:

Anonym sa...

Ja...och du hjälper oss inte närmare en lösning direkt...

mr. kolumnen sa...

Lösningen här är så komplicerad att jag tyvärr inte har nog intelligens till en sådan