fredag, april 20, 2007

Män är djur

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15170299.asp

Män är svin och djur. De ska inte ha någon rätt att träffa sina barn. Det är ju kvinnans egendom och hon har ju burit på barnet och dessa rara jourkvinnor ställer upp i en systerskap som borde vara utan ett ifrågasättande.

Jag skall kontakta den svenska regeringen och framföra ett klagomål och undran hur man ens kan publicera en så förfalskad bild av situationen. Män är djur. Det vet jag sedan jag nu bytt kön och kan förenas med mina medsystrar i en kamp mot dessa odjur

5 kommentarer:

Anonym sa...

Män är det "HOMO SAPIENS" vilket är det vetenskapliga namnet på arten människa.

En kvinna är en fullvuxen person av honkön (dvs MAN har ingen KUK="Manligt yttre könsorgan" . Nä det var fel. Man har kuk - om man inte opererat bort sitt bihang - men det har inte KVINNA då vederbörande är av honkön.

HONKÖN="kön vars
representanter ombesörjer hela fortplantningen, sedan befruktningen väl skett i fråga om människor, djur och äv. växter".

Betonade nyanser av ordet KVINNA förknippas ofta med bibetydelse av ömhet, värme, sexualitet och dylikt. "en verklig kvinna" ; "en underbar kvinna" ; "en mogen kvinna"

En MAN är en fullvuxen person av HANKÖN (hankön är: "kön vars representanter svarar för befruktning men därefter inte spelar ngn roll vid fortplantningen i fråga om människor, djur el. växter.)

Betonade nyanser av ordet MAN förknippas ofta med tonvikt på handlingskraft, hederskänsla etc., med anknytning till traditionella uppfattningar: "gråt inte" ; "uppför dig som en man!"

Om MAN vill ha BARN, måste MAN befrukta KVINNA. Om MAN stoppar en KRONA (myntenhet i Sverige sedan 1873) i tuggummiautomaten, så får MAN ett tuggummi.

Om MAN stoppar HANKÖNET i KVINNA, får MAN betala KRONA (skadestånd = ersättning i pengar för skada som tillfogats annan genom en handling eller ett förhållande som man på något sätt ansvarar för [...]" i form av UNDERHÅLL (bidrag till annan persons försörjning) på grund av att KVINNA lidit PERSONSKADA (inom skadeståndsrätten benämning på kroppsliga eller psykiska sjukdomstillstånd, vare sig de har fysiska orsaker eller vållats på annat sätt, t.ex. genom psykisk chock)då BARN kommit till världen.

BARN är en människa (HOMO SAPIENS)under skedet mellan FÖDELSEN (den process då fostret p.g.a. livmoderns sammandragningar föds fram genom förlossningskanalen och lämnar moderns kropp) och vuxen ålder.

MAN får inget BARN, för KVINNA anser BARN vara KRONA OCH SAK (inom processrätten benämning på den fråga som är föremål för prövning i en rättegång) som tillhör KVINNA.

*SAK* RÄTT = "den del av juridiken som behandlar rättigheter anknutna till egendom av olika slag. Till civilrätten hör även obligationsrätt, som avser rättsförhållandet mellan berörda parter p.g.a. olika slags fordringsförhållanden, medan sakrätt även aktualiserar rättsförhållandet till var och en som gör gällande anspråk mot egendomen (tredje man). I princip gäller inom obligationsrätten att parterna själva har möjlighet att ålägga sig förpliktelser och skaffa sig rättigheter av olika slag med utnyttjande av huvudprincipen om avtalsfrihet. Inom sakrätten gäller att hänsyn också måste tas till tredje mans berättigade intresse. Rätten att ostört få njuta besittningen av saker brukar kallas för den statiska sakrätten, medan de rättsregler som avser konkurrerande anspråk från tredje man hör till den dynamiska sakrätten."


Slutsats:

MAN bör inte BEFRUKTA( ="ge honlig könscell förutsättningar att utvecklas till ny individ") KVINNA om MAN vill ha KRONA att köpa tuggummi för.

// J

mr. kolumnen sa...

Jag har framfört dina synpunkter till Sveriges justitieminister och även min vän President Bush. Dock måste sägas att Bush hade mycket svårt att förstå ditt brev och han muttrade bara något om att han skulle till vapenaffären idag och inte hade tid. Jag tror att han åter borde komma hit till Thailand där det för övrigt inte finns några tuggumin eller automater . Här betalar uteslutande MAN för KVINNA om man inte köpt en Nasty Machine

Anonym sa...

Jag skall säga en sak! Att när jag skriver så bruker det uppröra känslor. Det finns tom människor som spottar fradga.... Men det rör inte denna blogg

Mvh
j

mr. kolumnen sa...

Det gläder mig att du har ett gott självförtroende. Jag övertygad om att du lyckas väl som skribent

Anonym sa...

"Här betalar uteslutande MAN för KVINNA om man inte köpt en Nasty Machine"


J
*****
Ja det är samma sak över hela världen. MAN får betala oavsett vad. Det tycker jag är diskriminering faktiskt.

Jag tänker också på MUSTAFA som har sina drömmar om sin "Nasty Machine" som han inte får köra. se länken:

http://bubblare.se/robert_gustavsson_mustafa/


Mvh
J