torsdag, april 19, 2007

Inga fler tragedier


Jag och president Bush rekommenderar idag varmt Thailand för dess vackra vyer. Han har nu besökt mig och kommit över sina potensproblem och lovat mig att inte starta några fler krig.

Alla vapen kommer att förstöras och inga mer tragedier kommer att inträffa

1 kommentar:

Anonym sa...

Det verkar som om bloggägaren, med hänvisning till meddelandet om Mr Bush, har stor insikt i mänskligt lidande och vad det kan tänkas bero på.

I Sverige så förekommer det även oerhört stort lidande för barn och dess föräldrar. Det senaste som hänt är förvisso ett stort framsteg, (se länken nedan) men ändå inte på grund av att fadern ifråga fått ge upp den rättsliga status han lagligen blivit tillerkänd av svensk domstol..

Det är ju fruktansvärt hur vissa människor skall kunna agera på andras bekostnad och skapa lidande. Vi får alla hoppas att dessa förbrytare får fängelse domar och att fadern får tillbaka vårdnaden om sina barn och att man tar beslut att lägga ned dessa förbrytar organisationer som kvinnojourerna utgör, vars verksamheter står i direkt strid med mänskliga rättigheter.

Kvinnojourerna begår folkrättsbrott i och med deras agerande....

Varför tillåts dessa organisationer få fortsätta i samhället?

Bra att saken kom upp i dagens ljus... Kan man föra på tal att man vill förbjuda vissa motorcykel klubbar, så bör man också ta upp denna frågan på agendan. Dvs att förbjuda alla dessa psykotiska kvinnojourer...

Här kan man verkligen tala om krig. Ett krig där barnen är måltavlan. Ett prestige krig. Ett prestige krig som till många delar finansieras av staten Sverige via bidrag från bland annat allmänna arvsfonden, statliga och kommunala bidrag....

Är inte dessa bidragsgivare då anstiftare till brotten mot mänskliga rättigheter, dvs brott mot Europakonventionen ?

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_15170299.asp


PS
Var bara tvungen att meddela denna "nyhet".
DS
/// J