onsdag, maj 16, 2001

Könskriget del 1

Jag förstår mig inte på detta könskrig som försiggår. I diverse media framställs numera mannen som om hans främsta intresse vore att förtrycka kvinnan och helst också slå henne.

Jag har tidigare skrivit om att våldet alltid har sitt ursprung ur rädsla. Våldet är en djupt rotad försvarsmekanism hos oss men den moderna människan förnekar den. Det finns dock en sida till. Hämnden, straffet, men i ett modernt samhälle får/kan det ju inte gå till så. Vi har en civilisatorisk fernissa som påbjuder att vi inte skall ta till dessa djupt rotade biologiska handlingar.

Verkligheten ser annorlunda ut. Män slår kvinnor, män slår män, kvinnor slår män, kvinnor slår kvinnor och barn slåss och kommer så att göra i all framtid. Det märkliga är snarare att man från makthavarnas sida inte tycks ha förstått problematiken. När man skall utreda våldet beställer man en utredning från brottsoffermyndigheten vars uppgift då blir att utreda det våld som utverkas av män emot kvinnor och kommer fram till i och för sig skrämmande resultatet i rapporten "Slagen dam". Skrämmande på så sätt att den definitivt inte passar in i den civilisatoriska fernissan. Den visar nämligen att varannan kvinna blivit slagen. Feministerna, nej förlåt, de kvinnliga extremisterna ler självbelåtet och med höjda pekfingrar utbrister "vad var det vi sa" eller konstaterar "att mäns våld mot kvinnor är ett problem, punkt slut". Nå ingen har förnekat att våld är ett problem. Frågan jag dock ställer mig är varför det inte från makthavarnas sida tycks finnas en vilja att ta ett helhetsgrepp på problematiken. För ingen tycks ha ställt sig frågan om det motsatta förhållandet förekommer, alltså att kvinnor slår män. För något halvår sedan kunde man i Aftonbladet läsa om en vetenskaplig studie gjord i Storbritannien där man intervjuade både män och kvinnor om våld, en studie som för övrigt var betydligt mera omfattande till antalet intervjuade än den man gjort i Sverige. Studien visar att 40 procent av männen någon gång tillfogats skador av sina kvinnliga partners. Det är en mycket högre siffra än vad som rapporterats i någon tidigare undersökning och ligger i paritet med vad den svenska studien säger om det våld som utverkas av män gentemot kvinnor.

Jag har personligen blivit slagen av flera av mina partners men har aldrig anmält en endaste till polisen. Däremot har jag själv blivit anmäld för dito. I ett sådant förhållande ligger det ett problem för makthavaren, alltså att medan män i allmänhet har svårt att erkänna att de blivit slagna eller av andra anledningar inte vill anmäla, har kvinnorna en benägenhet att göra rättssak av detsamma. Alltså blir det en väldig snedfördelning i statistiken och finns inte statistiken, ja då finns inte problemet.

Det finns enligt min uppfattning inte en endaste människa på denna jord som med gott samvete kan påstå att denne inte någon gång under sitt liv har slagit en annan människa. Det hela handlar inte om ett mansproblem. Det är inte ett kvinnoproblem. Det är inte ett jämställdhetsproblem. Det handlar om att människan är skapt med dessa instinkter. Det spelar ingen roll hur mycket vissa politiker och extrema grupper i detta avlånga land försöker att skuldbelägga mannen. Sanningen är den att det finns inte en normal människa som slår på en annan för skojs skull utan det finns alltid en utlösande orsak.

Om vi istället för att fokusera på våldet, som varje människa har en benägenhet att ta till när man överträder dess gräns, kunde tänka i positiva termer, tänka på att behandla varann med respekt, skulle nog mycket vara vunnet och vi skulle alla leva bättre liv i harmoni och kärlek. Jag förstår mig inte på detta könskrig som försiggår.

Könskriget del 2

LÄNKAR

http://www.move.to/misshandel

http://www.aftonbladet.se/nyheter/0011/14/misshandel.html

http://www.svt.se/svt24/1998/980123/barnvald.htm

Inga kommentarer: