torsdag, maj 24, 2001

Diskussion om abortgräns

Saxat ur socialstyrelsens sajt

"Ledamöterna i Socialstyrelsens rättsliga råd har vid en sammankomst den 11 maj 2001 diskuterat uppgifter och synpunkter som framkommit som underlag för rådets kommande ställningstaganden i abortärenden som berör frågan när anledning finns att anta att ett foster är livsdugligt. Den allmänna uppfattning som kom till uttryck i de allra flesta av ledamöternas inlägg var att det medicinska kunskapsunderlag som föreligger inte ger tillräckligt säker grund för att i nuläget vidta någon förändring i rådets hittillsvarande tillämpning, som innebär att abort vid synnerliga skäl normalt kan bevijas längst till och med 22:a graviditetsveckan."

Inga kommentarer: