torsdag, november 24, 2011

Grunder för skilsmässa i Thailand

Jag har av naturliga skäl länge varit intresserad av thailändsk lag. Det är mycket svårt att få tag på korrekt information och thailändsk lag finns inte översatt till engelska eller andra språk. När jag således sprang på denna närmare 500 sid tegelsten tryckt med litet, litet, litet typsnitt, Thai law for foreigners, införskaffade jag den illa kvickt.

Ett av de juridiska spörsmålen som intresserar mig kanske mest är äktenskapsskillnad. Jag hade hört rykten om att en kvinna inte kan ta ut en skilsmässa i Thailand men det visade sig vara fel. Lagen är könsneutral. Däremot uppställs ett antal villkor för att skiljas mot den andra makens vilja, om båda makar är överens är det inga problem att skiljas.

I thailändsk lag anges följande skäl för en skilsmässa:

• Mannen har behandlat eller hedrad annan kvinna såsom hans egen hustru eller hustrun har begått äktenskapsbrott
• En make har begått ett brott eller ett allvarligt tjänstefel. (Thailändsk lag definierar inte tjänstefel, men handlingar som att bringa skam mot den andra maken eller utsätta denne för förolämpningar eller förlöjliganden räcker.)
• En make har skadat den andra eller lider av psykisk sjukdom.
• En make har övergivit den andra för ett år eller mer.
• Vardera parten har levt åtskilda i tre år eller mer.
• En make har försvunnit under tre år eller mer.
• Det råder brist på äktenskapligt stöd från den andra maken. (Thailändsk lag kräver att båda
parterna i äktenskapet stödjer den andre i den mån de kan. Om en part inte gör det är det grund för skilsmässa.)
• En make har förklarats sinnessjuk mer än tre år och kan inte botas.
• En make har brutit banden för gott uppförande. (Thailändsk lag ger parterna möjlighet att vid ett äktenskap ingå ett avtal om gott uppförande och fastställa villkoren inom ramen för avtalet. Om en part underlåter att leva upp till denna överenskommelse är det grund för skilsmässa.)
• En make har en obotlig sjukdom som kan påverka den andra (t ex HIV, min anmärkning).
• En make har en permanent fysiskt handikapp som gör det omöjligt att leva tillsammans som man och hustru (dvs. ha sex, få barn osv, min anmärkning).

Heder, pengar, hälsa och sexuell förmåga är således de främsta grunder för att kunna skiljas. Inte ett ord om barn. Märkligt system.

I övrigt funderar jag på att utifrån informationen jag kommit över starta en ny hemsida med information som kan vara relevant för utlänningar i Thailand. Inte minst efter att ha sett Uppdrag Granskning och hur blåsta människor blir vid husköp i Thailand.

.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Köp ett ex till mig också!
Mvh
J

Anonym sa...

Då skriver vi ett samarbetsavtal. Det går att tjäna mycket pengar på att folk skiljer sig. Oftast ser man en ökning efter JUL och JULI....

/ MVH J