lördag, september 18, 2010

160 000 Watt

Här snackas det om att hushållen skall spara ström, för miljöns skull. Vanliga lampor förbjuds och ersätts med dyra lågenergilampor. Men var och annan dag när jag går förbi Valhalla Idrottsplats lyser det mitt på dagen 80 stycken 2000W-lampor.

160 000W till vilken nytta?

.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Wojtek,

Jag har gått förbi lyktstolpar flera gånger så har de tänts eller släckts. Jag har funderat på om det är min aura som medfört att det överförts någon energi eller om det är övernaturliga krafter som spelar mig ett spratt.

Detta fallet med lamporna på idrottsplatsen har en naturlig förklaring. De gjorde precis en test av funktionen för att se om alla lamporna fungerade och lamporna var enbart tända en kort stund för detta syfte.

Med vänlig hälsning
Harald Larsson
Driftledare

Valhalla idrottsplats
Tel: 031 - 368 45 40

mr. kolumnen sa...

Bäste herr Harald Larsson . Er förklaring verkar vara en efterhandskonstruktion. Enligt mina källor är det här fråga om en stor muthärva där Fritidsförvaltningen ingått kartell med Göteborgs Energi för att pressa upp priserna genom att på detta vis medvetet skapa energibrist. De mest uppenbara bevisen finns på kortet ovan. Naturligtvis måste saken utredas av fritidsförvaltningen ioch åklagare i första hand . Ett reportage i ”Uppdrag Granskning” är också nära förestående.

Det är helt oacceptabelt att skattemedel används på detta sätt och därför skall ni stå till svars, inte minst för miljöns skull. Var skall ankorna i den närbelägna ån ta vägen när ån torkat ut på grund av onormalt hög vattenuttag för att skapa energi?

Anonym sa...

Jag tycker att sopsorteringstänket som vi Svennar jagas av är minst lika roligt.

Har man varit i t. ex. Asien, Italien eller till och med Polen så förstår man det lustiga i det hela. Annars inte.

Anonym sa...

Snacka om att elda fö kråkorna

Anonym sa...

"Var skall ankorna i den närbelägna ån ta vägen när ån torkat ut på grund av onormalt hög vattenuttag för att skapa energi?"

OVAN ANFÖRDA CITAT ANFÖRES:

Vi inom kommunledningen har redan 2009 ingått ett stort upphandlingsavtal med de kinesiska restuarangerna inom Göteborgs kommun att de har första - och bästa rätt - till de ankor som avlider inom vår kommun för att serva näringsturism tillika gourmeter som besöker restauranger inom vår fina kommun. Liseberg AB har även framställt anspråk härvidlag men dessa krav har kommunfullmäktige lämnat utan bifall eftersom vi måste verka för integration.

På ren svenska handlar detta om att ska vi ha kaniner eller ankor på Liseberg, och då har kommunfullmäktige beslutat att det räcker med gröna kaniner.

Vad sedan anbelangar Din avsljutande mening så vill vi från kommunfullmäktige framhålla den omständigheten att vi respekterar enskilda klagåmål med syfte att förbättra kommunens energianvändning, men vi anser att det är bättre med ett fåtal isbjörnar i Antarktis än att det skall springa i Götegorg. Vi vidhåller därvidlag å det bestämdaste att om vi bidrar till uppvärmningen i Gögteborg så slipper vi att isbjörnar flyttar hit vilket i förlängningen kan innebära att vanligt folk kan bli attackerade på öppen gata, en omständighet vilket vi går till val på, i vart fall i Göteborgs kommun vilklet är ett område som löper risk inför denna fara.

Vi tackar för Ditt medborgerliga engagemang och hoppas att Du röstar på Socialdekomraterna i valet för att erhålla en första statsminister som är kvinnlig.

Reinfeldt, enligt okänd utsaga, brukar agera smygtrans ibland, men det har egentligen inte med sakfrågan att göra.

Vi har även resonerat på sådant vis att "LJUS I GUDS HUS BRINGAR GLÄDJE".... Det var därför vi inte släckte lamporna i tid....


Lars A. Svensson
kommundirektör i Göteborg

växthuset sa...

W!
Det är lika dant i hela komunen . Gå till Sahlgrenska till ex. där brinner lyktorna hela dagen i gnistrande solsken.
Miljö tänk PHUH!!!!!