fredag, juni 18, 2010

Fadern./. Modern ang. vårdnad m.m.

Jag får härmed redovisa faderns inställning i målet.

Fadern medger att vårdnaden om dottern skall tillkomma modern ensam, jämväl interimistiskt.

Fadern hemställer om att målet avgörs på handlingarna.


BAKGRUND
Dottern flyttade hem till fadern efter att under längre tid ha levt under allvarliga missförhållanden hos modern. Hon bodde hos fadern under tiden april 08 t.o.m. augusti 09. Hon levde under goda förhållanden hos honom, vilket återspeglades i förbättrade skolresultat, högre närvaro i skolan m.m. Efter ett gräl under faderns och dotterns sommarvistelse i Polen sommaren 2009, flyttade dottern från fadern och, enligt hennes uppgifter, till modern. Det skedde anmälan till socialtjänst och polis under påstående att han skulle ha utövat våld mot henne under grälet. Fadern förhördes av polis och det konkreta brottspåståendet bestod i att han skulle ha gett dottern ett knytnävsslag på axeln/skulderbladet under grälet. Förundersökningen lades ner efter utredning. Vad gäller socialtjänstens utredning enligt 11:1 SoL så avslutades den 8 februari 2010. 1 den antecknades att dottern uppgav att hon nu tror att hon kommer att lugna ner sig efter att ha druckit alkohol, rökt cigaretter och haft sex med sin pojkvän. Utredningen avslutades med slutsatsen att dottern inte behövde skyddas (mot sin far) genom att hon hade sitt boende hos modern.

Efter det att dottern flyttade från fadern har kontakterna dem emellan varit sparsamma. Hon har i utredningen uttryckt att hon vill bo hos sin mor då hon numera är nykter. Det har under den senaste tiden skett ett utomordentligt försiktigt närmande mellan dem men det har bara varit ett personligt möte och det ligger långt tillbaka i tiden.

Fadern hyser alltjämt farhågor för vad ett boende hos modern skall leda till. Den information han ännu får tillgång till från skolan talar om ökad frånvaro och han utgår från att det senare även kommer att inverka på resultaten. Han får återkommande uppgifter från honom och dottern närstående personer om att hon tillbringar mycket tid på Frölunda Torg och Nordstan. Han har därtill fått oroväckande information kring moderns och dotterns nykterhet samt moderns förmåga att ta hand om dottern. Han är vidare av uppfattningen att han, i likhet med vad som hittills skett, inte kommer att få någon information alls från modern om dottern. Han tror att hon tvärtom kommer att avstänga honom från all information som han alltjämt har tillgång till genom den gemensamma vårdnaden.

Han inser dock att med hänsyn till att dottern uttryckt en klar och tydlig egen vilja och då vårdnadsutredarna inte funnit något som talar emot ett boende hos modern så har han små utsikter till framgång med att driva målet vidare. Han älskar alltjämt dottern trots att hon vållat honom mycket smärta genom sitt agerande. Han anser fortfarande att motsättningarna mellan honom och dottern under sommaren gavs helt orimliga proportioner av dottern och han ser det som ett utslag av tonårstrots som drevs alldeles för långt.

Oberoende av detta accepterar han att dotterns nuvarande vilja är att bo hos modern. Hon har även uppmanat honom att inte driva tvisten vidare.

Vad avser boendet bör det vara hos modern i enlighet med dotterns vilja. Det bör även ske under ensam vårdnad för henne då det inte funnits något samarbete mellan föräldrarna under lång tid. Det intermistiska beslutet om boende kan därför upphävas i samband med nytt förordnande. Förhållandet mellan dottern och fadern är alltjämt för känsligt för att det skall vara på sin plats att förordna om något umgänge och något yrkande om sådant framställs därför inte. Dottern är i sig handlingskraftig och förmögen att ta kontakt med fadern när hon vill och umgänget mellan dem får utvecklas utifrån underhandskontakter mellan dem.

Med hänsyn till att faderns medgivande står i överensstämmelse med vårdnadsutredarnas förslag, bör avgörandet kunna tas på handlingarna.

Göteborg 2010-05-02


.

4 kommentarer:

Anonym sa...

ett interimiskt beslut är ju bara tillfälligt..vem vill hon bo hos,egentligen? T.H

TvicX sa...

har en önskan ...
att lilla jackie OCH Ni andra kan få ro i detta och kunna lägga det bakom Er. Gå fram med blicken höjd och nacken sträckt och känna att nu är det klart , finished ....!

antibimbocompaniet sa...

Man är väl aldrig finnished med sin egen dotter???De skulle behöva tala ut, utan inblandning av någon annan (anser jag i alla fall)

Anonym sa...

Det räcker att titta på 1999 Maj på denna bloggen.
Fattar ni hur poppis jag är han kan bara inte sluta tänka på lilla mig, efter alla dessa år......
Anna Lindfeldt