tisdag, april 10, 2001

Storebror ser dig

Orwell hade på sin tid en fasansfull vision om hur det skulle se ut i våra dagar med en massiv övervakning av den enskilde medborgaren. Nå man kan inte säga annat än att han i mångt och mycket tyvärr fick rätt.

Jag åkte spårvagnen till Angered häromdagen. Mot mig grinade en skylt. "Denna vagn är TV-övervakad" stod det på den. I gårdagens Metro kunde man läsa hur polisen jublar över sina nya övervakningskameror som med automatik bötfäller fartsyndare ute på vägarna. Datorer håller reda på minsta lilla penningtransaktion som du gör och har du ett Visa-kort går det att utläsa en hel del utifrån vad du köpt, var när, hur osv. Vårt svenska personnummer gör att vi i digitaliserad form sedan kan samköras i de olika datasystemen och vips så har storebror en dagligen uppdaterad bild av hela ditt liv så när som på vad du gör i ditt sovrum. Men det dröjer nog inte länge till innan det blir ändring på det. Nu vill ju även socialstyrelsen få lov att ta reda på och registrera vad du har för sexuell läggning! Skulle du sedan hamna i en ekonomisk knipa , ja då får du vränga ditt känsloliv in och ut till en socialassistent som noggrant antecknar och registrerar. Hur långt från Orwells vision är vi just nu? Är det inte så att vi är där nu?

I det fantastiska landet Sverige pratar man i fina ordalag om den personliga integriteten. Den sägs ju vara så viktig och så utmärkande för Sverige och så grundläggande för demokratin. Nå, en sån existerar inte vill jag påstå. Staten Sverige har för länge sedan passrat vad som är rimligt för en stat att veta om den enskilde medborgaren. Steg för steg har man infört en kontroll över medborgaren som vida överstiger kontrollen i de värsta bananrepublikerna. Att det sedan inte finns någon som kontrollerar makten bryr man sig föga om. Som bekant råder det ingen maktdelning i detta land utan en godtycklig maktfördelning. Man kan i Sverige stifta i princip vilka lagar som helst utan att någon kan göra något så länge det finns politiskt stöd. Det enda som kontrolleras är att den nya lagen inte strider mot någon annan lag.

Frihet, personlig integritet in my as. Det dröjer nog inte länge förrän man börjar att talla på yttrandefriheten och tryckfriheten vilket man redan gjort vid närmare eftertanke. Jag tänker då på pedofilhysterin som rådde för något år sedan och som ledde till inskränkningar i grundlagarna. Och förresten vadå fri och rättigheter? Med undantag av religionsfriheten är samtliga redan nu inskränkbara genom lag!

Vadå frihet? Vadå personlig integritet? In my as!

Inga kommentarer: