söndag, augusti 31, 2008

Om Thailand

Saxat från UD:s hemsida om Thailand

Trafiken
Trafikkulturen i Thailand avviker helt från den svenska. Det är livsviktigt att iaktta den största försiktighet och aktsamhet såväl till fots som när man färdas med bil. Många turister omkommer årligen i trafikolyckor, framför allt i motorcykelolyckor, runtom i Thailand.

Om man hyr en motorcykel eller moped bör man tänka på att fordonen sällan är försäkrade. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som kan förorsakas fordonet. Man bör inte lämna sitt pass i pant när man hyr ett fordon. Trafikolyckor, där den ena parten är en utlänning, betraktas nästan undantagslöst som förorsakade av utlänningen. Skadeersättningskraven vid olyckor är ofta överdrivna.

Försäkrings- och hälsoråd
Det är nödvändigt att ha en bra reseförsäkring innan man reser till Thailand. De bättre sjukhusen tar inte ens emot allvarligt skadade eller insjuknade personer utan förhandsbetalning eller täckande försäkring. Vid olycksfall ska du, eller medresenär, genast kontakta ditt försäkringsbolag som kan ge sjukhusen en garanti om att vården täcks av försäkringen. Vården inleds ofta inte förrän sjukhuset fått en försäkran från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Narkotika
Ambassaden får regelmässigt information att svenska medborgare grips för narkotikainnehav. Oftast rör det sig om små mängder av marijuana, ecstasy eller amfetamin. Inte sällan förefaller det som om säljare och angivare arbetar i maskopi.

Platser där detta inträffar är bl.a. runt Khao San Road i Bangkok, Koh Phangan och Koh Samui.

Som regel får den gripne personen tillbringa 1-2 dygn i polishäkte. Kan borgen erläggas försätts den gripne på fri fot men måste stanna kvar i Thailand i 45 dagar då dom först kan avkunnas. Är narkotikamängden ca 1 gram marijuana, någon eller några enstaka tabletter ecstasy eller amfetamin blir straffet i normalfallet ofta böter 2000 – 4000 THB.

1 kommentar:

Anonym sa...

buy valium online can you buy valium mexico - generic valium orange pill