onsdag, september 13, 2000

Dragkampen om Kimberly

Idag har kammarrätten sagt sitt. Kimberly skall tillbaka till sin pappa i Sydafrika. Mamman har gått under jorden efter beskedet.

Jag skall villigt erkänna att jag inte är speciellt insatt i fallet Kimberly annat än genom rapporter från media. Dessa har enligt mitt förmenande varit mycket ensidiga och mer eller mindre från första början tagit parti för mamman. Pappan å sin sida har kategoriskt vägrat att uttala sig. Det är därför svårt att ha en uppfattning om vad som egentligen gäller.

DE FACTOKimberly, liksom hennes syskon, bor från första början hos pappan i Sydafrika (mamman drar hem till Sverige vid skilsmässa).

Så småningom kommer hon tillbaka till Sydafrika och gör anspråk, utan en tanke på barnen, 'dessa barn är mina' säger hon, och för bort, utan pappas vetskap, alla ungarna till Sverige, hon hävdar att 'det är bäst för dem', 'pappan har varit stygg', 'dessa far illa'. Mamma håller sig nu i dagsläget undan trots att rätten sagt sitt.

NÅGRA REFLEKTIONER:
Kimberly rycks nu (just nu) ifrån allt, social kontakt i form av skola o s v, precis det som mamma helhjärtat hävdat som argument till egen fördel. Kimberly och mamman lever på flykt, är det bra signaler för Kimberly?

EN HUND BEGRAVEN
Men någonstans ligger det en hund begraven här. Varför går rätten nästan ensidigt på pappans uppgifter. I vanliga fall brukar rätten vara mycket 'mjäkig' inför sådana uppgifter som mamman framför. Det brukar nästan uteslutande leda till omvänt resultat. Det räcker att modern andas s k 'missförhållanden' för att hon skall få alla på sin sida. Är det något som man inte får reda på beträffande modern eller är det något annat som spökar? Nåväl, sanningen lär vi inte att få reda på. Men detta luktar skämt, även om rätten i och för sig följt lagen samt Haagkonventionen varmed domen får anses tillfredställande. Alltså: man för inte bort barn utan den andra förälderns vetskap och medgivande, f ö precis samma sak som jag råkade ut för varpå mamman i likhet med Kimberlys mor hävdade 'missförhållanden'. Hon anmälde mig icke mindre ett 20-tal ggr för i princip allt, varav två anmälningar gick till åtal. Hennes åtal ogillades helt.

Men för att återvända till Kimberly. Vad kommer det sig att just detta fall med Kimberly får en sådan mediabevakning? Det är ju inte på något sätt unikt!

I ÖVRIGT
När det gäller flickan kommer hon dessvärre att dras med detta livet ut hur man än bär sig åt i framtiden. Varför? ÄGANDEBEHOV FRÅN MODERNS SIDA. MITT, MITT, MITT... samt en total ovilja till samarbete för 'barnets bästa'!

Inga kommentarer: