torsdag, mars 09, 2000

Barninkast

I Hamburg planerar ett barnhem för införandet av ett inkast för barn för föräldrar som önskar att överge sina barn. Anledningen är att det senaste tiden i Hamburg och andra tyska storstäder hittats många barn som frusit ihjäl sedan de övergivits i kyla utomhus.

Mot dessa fullständigt bisarra planer på genomförandet av ett barninkast d v s en lucka i väggen där föräldrarna kan lämna in sitt barn utan att någon kontroll sker rasar nu en massiv folkopinion. En tysk jurist hävdar dock att ett inkast är helt förenligt med tysk lagstiftning. Barnen skulle i så fall bli statens "egendom" efter två månader och då kunna bortadopteras. "Ångervecka" skulle alltså gälla de två första månaderna för att ge föräldrarna en chans att återta sina barn.

Inga kommentarer: